ΜΕΛΗ

Ερευνητική Ομάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρήστος Παναγιωτακόπουλος - Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ανθή Καρατράντου, MSc, PhD, Ερευνήτρια, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Άννα Γιαννοπούλου, MEd, Υποφήφια Διδάκτωρ

Παναγιώτης Γάκης, MEd, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Στέφανος Αρμακόλας, MEd, ΑΣΠΑΙΤΕ, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Γεώργιος Μαρκάκης, MEd, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Γεράσιμος Παπαπαναγιώτου, MEd, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δημήτρης Κοσκινάς, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης